Προσωπικά Δεδομένα

Ακολυθώντας τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων η εταιρία μας δεν πρόκειται να προβεί σε γνωστοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους.
Με κανένα τρόπο δεν αποκαλύπτουμε - ανταλλάσουμε τα προσωπικά στοιχεία που μας εμπιστεύεστε.